De Wissel in 1 minuut

Ieder kind heeft unieke talenten ontvangen van God. Op basisschool De Wissel in Utrecht komen deze tot groei en bloei. Hoe? Door persoonlijke aandacht voor iedere leerling; in ons onderwijs staat het kind centraal. De Wissel heeft moderne leermethodes met digitale hulpmiddelen en biedt een sprankelend en veilig schoolklimaat.
Waar de Bijbel de bron is, iedere schooldag! Onze kernwaarden? Veiligheid, verantwoordelijkheid en plezier.

De Wissel is een basisschool waar ouders die christen zijn hun kinderen graag aan toevertrouwen. We zijn een school met de Bijbel als basis, medewerkers zijn christen en werken vanuit hun geloof. Ouders die voor onze school kiezen vinden het waardevol dat hun kind onderwijs krijgt vanuit een christelijke levensovertuiging.
Onze medewerkers leven en werken vanuit hun geloof. Wij zijn als teamleden geliefd door God en stralen dit uit naar de kinderen.

Een citaat van een ouder? “Wij als ouders zien De Wissel als een plek die veel meer betekent dan alleen het behalen van leerdoelen. Zowel het team als veel betrokken ouders zijn erop gericht de kinderen in hun kracht te zetten en te waarderen voor wie ze zijn.”

Wat onze school uniek maakt? Samen met ouders, in afhankelijkheid van onze God, werken wij aan de ontwikkeling van kinderen. Zodat zij als gelovige, hoopvolle, liefhebbende kinderen mee kunnen draaien in het leven en koers houden. Ons onderwijs sluit nauw aan bij de gaven en talenten van iedere leerling.
We werken aan een samenwerkende stijl, een onderzoekende houding en een creatief en kritisch denkvermogen. Elke leerling werkt in zijn eigen tempo en vanuit zijn eigen talenten en daarbij focussen we ook op het bijbrengen van eigentijdse vaardigheden.
Zoals probleem oplossen, communiceren, zelfregulering en informatievaardigheden.

Zullen we eens kennismaken? We nemen graag uitgebreid de tijd voor jou en je kind.
Bel Joke of Elsbeth voor een afspraak of antwoord op je vragen (030 271 7436) of stuur een mail naar directie.dewissel@levwn.nl