Groep-1 icon

Je bent 4 jaar en je mag
voor het eerst naar school!

In groep 1 zitten de jongste kleuters. Dit is echt een mooie periode: de kinderen staan aan de basis van hun schoolcarrière. Voor veel kinderen en ouders is dat best een spannende periode, maar vooral ook een leuke periode! Wij doen ons best om kinderen en ouders een warm welkom te geven. We vinden het belangrijk dat kinderen zich gezien voelen en dat er een prettige sfeer is in de klas. Voelt een kind zich veilig, dan stimuleert dat de ontwikkeling.

Wat leren we in groep 1?

Er gebeurt veel op een dag. Jonge kleuters krijgen de tijd om vertrouwd te raken met elkaar, met de juf, met het dagritme en met de nieuwe routines. Het onderwijs dat we aanbieden gaat uit van de belevingswereld van het jonge kind. Spelen is de manier van leren. Taal- en rekendoelen verweven we in de hoeken waar de kleuters spelenderwijs vaardigheden leren. Verder besteden we aandacht aan de sociaal emotionele ontwikkeling, de zelfredzaamheid en het spelenderwijs leren.


Groep0-1 wissel

Proberen en ontdekken

Kinderen in groep 1 maken een grote ontwikkeling door. Hun wereldje is eerst vooral gericht op het besef van de eigen ik, maar langzamerhand krijgen deze jonge kinderen belangstelling voor anderen en leren ze delen en overleggen. Zij leren luisteren naar een instructie en ervaren plezier in het leren van nieuwe dingen. Door te proberen en te ontdekken doen zij succeservaringen op en worden ze gestimuleerd in het eigen kunnen.

Kom eens kennismaken
quote groep 0 en 1 van De Wissel