groep 4

In de startblokken
voor nieuwe avonturen


De kinderen die in groep 4 zitten hebben een interessante leeftijd. Waarom? Zeven jaar wordt beschouwd als een scharnierleeftijd. Zodra een kind kan lezen en schrijven, komt het in de wereld van volwassenen terecht. Ook de manier van denken verandert op deze leeftijd. Kinderen leren abstract te denken, waardoor ze anders naar het leven en naar de wereld kijken. Ook ontdekken ze steeds meer over zichzelf, hun eigen mogelijkheden en valkuilen en hun rol tussen de mensen om zich heen.

Verdieping

In groep 4 besteden we naast taal en rekenen ook aandacht aan wereldoriëntatie, natuur, techniek, verkeer, muziek, drama, gymnastiek, Engels, tekenen, handvaardigheid en sociaal emotionele ontwikkeling. Kinderen worden steeds zelfstandiger, ontdekken eigen interesses en willen van alles over de wereld om hen heen leren.

Groep4

Rekenen en taal

Bij taal leren we de taal actief en passief gebruiken. Mondeling en schriftelijk. We beginnen het schooljaar met schrijven met een potlood en aan het eind van het jaar, schrijven we met vulpen. Tevens is er aandacht is voor het Technisch en Begrijpend Lezen. Daardoor wordt hun woordbeeld steeds sterker. Bovendien leren ze tijdens de lessen Spelling de eerste regels en afspraken over hoe wij de woorden in het Nederlands schrijven. Bij rekenen gaat het om getalbegrip tot 100 en beginnen met we met rekenen in context. Welke som zit er verstopt in het verhaaltje? Hoe reken je dat uit? Daarnaast krijgt het vermenigvuldigen een begin en worden de tafels van 1,2,3,4,5,10 geleerd.

Kom eens kennismaken
Image