groep 7

We worden steeds zelfstandiger


Groep 7 is een prachtig leerjaar waarin de leerlingen nieuwe dingen leren en steeds meer zelfstandig worden. Groep 7 wordt wel gezien als het belangrijkste jaar van de basisschool. We leren er de meest uitdagende stof van rekenen en taal die in groep 8 wordt herhaald en uitgediept.

Veel andere activiteiten

Daarnaast zijn er ook andere activiteiten zoals het verkeersexamen. Vanaf groep 1 besteden we aandacht aan het verkeer. In groep 7 maken de leerlingen een theoretische toets over de verkeersregels en -borden. Daarna gaan ze ook daadwerkelijk de straat op voor het examen. Ook gaan we in groep 7 voorlezen aan de kleuters. Alle kinderen krijgen één of twee kleuters toegewezen die zij voorlezen. Dit werkt positief voor de luistervaardigheid van de kleuters en stimuleert de zelfstandigheid van alle leerlingen. En ook niet onbelangrijk, goed voor de extra leeskilometers! Dit is een mooi bruggetje naar de voorleeswedstrijd, want in groep 7 mogen de leerlingen meedoen aan deze wedstrijd. Spannend, wie gaat er door naar de volgende ronde…?

groep7-1

Voorbereiding voortgezet onderwijs

In groep 7 besteden we al aandacht aan het voortgezet onderwijs. We bespreken hoe het voortgezet onderwijs in elkaar zit. De kinderen kunnen alvast open dagen gaan bezoeken. Eind groep 7 nemen we de entreetoets af om inzicht te krijgen waar het kind staat. Wij geven ook alvast een advies richting voor het voortgezet onderwijs.

Kom eens kennismaken
quote groep 7