De Wissel, onderwijs met de bijbel als basis
De Wissel is een basisschool in de stad Utrecht, de leerlingen komen uit de hele stad naar onze school. De ouders die voor onze school kiezen vinden het belangrijk dat hun kind onderwijs krijgt dat aansluit bij hun christelijke levensovertuiging. Wij vinden het belangrijk dat ouders zich thuis voelen en elkaar respecteren vanuit de gezamenlijk gedragen christelijke waarden en normen. Ouders zijn over het algemeen hoog opgeleid.

Veilig leef- en leerklimaat
Wij bieden een veilig leer- en leefklimaat. Op De Wissel is veiligheid een van de kernwaarden en ons uitgangspunt voor het onderwijs. De basis voor ons is dat wij geliefd zijn door God en dit stralen wij ook uit naar de kinderen. Waar een veilig klimaat heerst, is er ruimte voor ontwikkeling en groei.

Wat vinden ouders?

“Wij als ouders zien De Wissel als een plek die veel meer betekent dan alleen het behalen van leerdoelen. Zowel het team als veel betrokken ouders zijn erop gericht de kinderen in hun kracht te zetten en te waarderen voor wie ze zijn.”

“Wij ervaren de school als een veilige plaats om te kunnen delen, praten en ontwikkelen.”

De sfeer die het team uitstraalt en die heerst op het schoolplein is in één woord, fijn. De kinderen worden op een heerlijke gezonde manier gestimuleerd in hun vertrouwen op God en dat is voor ons de basis.”

Wij werken aan vier pijlers:
1. onze sprankelende identiteit
2. ons toekomstgericht onderwijs
3. ons samen leven en samen leren
4. de volledige verankering van duurzaamheid in ons doen en laten.

Sprankelende identiteit
Op onze school geloven we in God die elk kind als uniek individu maakte en zo naar ons kijkt. Hij heeft het beste voor met ieder kind, Hij wil dat het zich geliefd weet. Gods liefde voor het kind geven wij handen en voeten door van onze leerlingen te houden. Zij mogen er stuk voor stuk zijn, ze zijn waardevol voor God én voor ons.

Toekomstgericht onderwijs
Wij willen ons onderwijs zoveel mogelijk laten aansluiten bij de gaven en talenten van de leerlingen. Daarom doortrekt het bijbrengen van deze vier eigentijdse competenties het onderwijs op onze school:
 samenwerkende stijl;
 onderzoekende houding;
 creatief denken;
 kritisch denken.

Samen Leven
Op De Wissel vinden wij het samen leven en samen werken met elkaar belangrijk. Daarin ontdekken de leerlingen hun talenten, maar ook het talent en de behoeften van de ander. Zo kunnen ze deze volop benutten en inzetten, participerend in de maatschappij, in verbondenheid met elkaar.

Duurzaamheid
Leerlingen leren zowel binnen als buiten de school actief bij te dragen aan de vorming van een duurzame toekomst waarin zij kunnen leven en werken.

Onze leidende principes
De overkoepelende LEV-kernwaarden ‘liefde en vertrouwen’ inspireren ons om in te zetten op drie voor De Wissel unieke kernwaarden en leidende principes:
1. veiligheid: wij zorgen goed voor elkaar en werken samen;
2. verantwoordelijkheid: wij nemen verantwoordelijkheid voor ons eigen leerproces;
3. plezier: we werken en leren met plezier.

Met welk doel?
We willen vanuit onze leidende principes excelleren met maar één doel: onze leerlingen vormen tot jonge mensen die in geloof en met plezier in het leven staan. Op De Wissel hebben onze leerlingen het fijn, er is een opvallend veilig en positief werk- en speelklimaat. Wij geven de kinderen ons vertrouwen, zij weten dat ze God mogen vertrouwen. Daarnaast leren wij de kinderen verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leerproces. Daarom groeien ze, en dat is ook wat wij willen. Zo bouwen we dagelijks aan een klimaat waar ieder kind zich op zijn gemak voelt, plezier heeft en weet dat iedereen op school het beste voor hem wil.

Schoolrapport
Schoolrapport 2019-2020