GBS de Wissel is een positief christelijke basisschool voor onderwijs aan leerlingen van 4 t/m 12 jaar.

Onze leerkrachten leven en werken vanuit hun persoonlijke relatie met Jezus Christus. De leerkrachten begeleiden leerlingen naar een levenswijze die gebaseerd is op een relatie met de levende God. Dit doen we vanuit de Bijbel. Wij passen de Bijbel toe in onze dagelijkse omgang met de leerlingen, collega’s en ouders.

Hoe doen we dat?

Elke schooldag beginnen en eindigen we met gebed
Wij vertellen verhalen en lezen (voor) uit de Bijbel, zodat leerlingen de Bijbel leren kennen
In ons onderwijs zijn wij er op uit onze leerlingen christelijk toe te rusten.

GBS de Wissel:
heeft een herkenbare en doorleefde identiteit
geeft uitstekend Onderwijs en heeft een duidelijke visie
heeft een lerende cultuur
heeft een open en veilig schoolklimaat
leert de leerlingen van betekenis te zijn voor de samenleving.

Om de christelijke identiteit praktisch in te kunnen vullen en de normen en waarden beter vorm te geven hanteert GBS de Wissel samen met alle scholen van LEV-WN de volgende kernwaarden:

Liefde
Passie
Verbinding
Vertrouwen
Eigenaarschap