Onze dag

visual effect
Wij hebben een vaste en herkenbare dagindeling. We starten de dag met een verhaal uit de Bijbel en vervolgens zingen en bidden wij met elkaar. Daarna starten wij meestal met de basisvakken taal en rekenen. De leerkracht staat voor de klas, geeft uitleg en daarna volgen praktische oefeningen. We werken met boeken en schriften en met tablets of Chromebooks. In de ochtend heerst er veel rust in school. In de middag daarentegen is er meer reuring. Er is tijd voor creatief (samen)werken en activiteiten in en rondom school. Natuurlijk besteden we ook genoeg tijd aan buitenspelen en sportactiviteiten.


Groepsdoorbrekend werken

Binnen een jaargroep kunnen er niveauverschillen bestaan. Met groepsdoorbrekend werken geven wij onderwijs dat past bij het niveau van het kind. Ons unit onderwijs stimuleert de onderlinge interactie en vergroot het inzicht in wat er in andere groepen speelt. We kijken daarbij goed naar wat de leerlingen nodig hebben. Op dit moment werken wij in groep 1/2 en groepen 6/7/8 volgens deze onderwijsmethode. De groepen 3, 4 en 5 werken vooralsnog in een leerstofjaarklassensysteem.

ketenpartners

Thematisch werken

VierKeerWijzer is een thematische werkwijze voor groep 1 tot en met groep 8. De nadruk bij deze methode ligt op het samen verzamelen van kennis en vaardigheden. Ieder kind kan de opdrachten kiezen die bij hem of haar past. De leerkracht heeft de handen vrij om kinderen te begeleiden, hen juist de verdieping te laten zoeken of leerlingen te verleiden om andere talenten te onderzoeken.