Bernice Visser Berengroep 1/2b
en groep 7
Corien Bogerd Groep 8
Sieta Fondse Vissengroep 1/2a
Gerda Drost Vissengroep 1/2a
Nelleke Hoiting Berengroep 1/2b
Karolien Rieksen groep 3
Lonneke Douma groep 3
Marleen Stam groep 4
Weimpje Kruizinga Groep 4
en Groep 5
Annemarie Vennik groep 8
Marjolijn van der Tol groep 6
Yvonne Kramer groep ?
Elsbeth van Hulst team
Maartje Sikkema groep 7
Gea Pijl groep 6
Jeanette Sonneveld Intern begeleider
Saleja Buisman Onderwijsassistentie
Aletta Roose Leerlingbegeleiding
Gerda van der Laan administratie / conciërge
Joke de Pagter directie
Coos Haak vrijwilliger ICT bovenbouw