Bernice Visser – Juf van groep 7.

 

Met veel liefde en enthousiasme zet zij zich in voor haar groep. De zelfstandigheid en verantwoordelijk bij groep 7 maken het voor haar mooi om het mogen doen. Zij richt zich op samen talenten ontdekken en ontwikkelen, vanuit de werk te liefde en passie die God ons geeft. 


Corien Bogerd – leerkracht van groep 8. 

Vrolijk, altijd in voor een grapje en in haar element tijdens de creatieve vakken. Haar missie voor elke dag is dat kinderen met plezier naar school gaan want alleen dan kan je leren. Naast het lesgeven is ze ook onderwijs ICT coördinator. Het onderwijs verrijken door middel van ICT geeft haar energie.


Sieta Fondse

Ze is juf van groep 2. Zij geeft met veel liefde en passie les aan deze groep jonge kinderen. Zij geniet ervan hoe open, eerlijk en ongedwongen kleuters kunnen zijn. Zij geeft de kinderen de basis mee die nodig is om ook in de volgende groepen toe te passen. Tegelijk geeft ze ieder kind de ruimte om zijn of haar talenten te ontwikkelen.


Gerda Drost – Met veel liefde en plezier geeft zij dit jaar les aan groep 1/2, de Borregroep!

 

Zij vindt het mooi om te zien, dat elk kind uniek is en waardevolle talenten gekregen heeft. Haar passie is dat alle kinderen zichzelf leren kennen, accepteren en ontdekken dat zij geliefd zijn door God. Al zwemmend genieten en ontdekken van Gods creativiteit in Zijn schepping!


Nelleke Hoiting – Nelleke is juf van groep 1/2 

Zij zet zich met liefde en enthousiasme in voor de kleuters. Samen met de kinderen zorgt zij voor een veilige sfeer in de groep. Zij geeft de kinderen verantwoordelijkheid en de ruimte om te proberen en van ervaringen te leren.


Karolien Rieksen

 

Dit is juf Karolien. Ze geeft met veel enthousiasme les aan groep 3. Deze juf geniet van verrassende kronkels in het kinderbrein en humor heeft een belangrijke plek in haar klas! Ze vindt het tof om veel verschillen te zien bij kinderen en de kinderen te laten “shinen” waar ze goed in zijn. Tegelijkertijd probeert ze kinderen uit te dagen op de gebieden waar ze dingen kunnen leren. Ieder kind uniek gemaakt door onze Schepper!


Lonneke Douma

 

Met enthousiasme, plezier en liefde werkt ze dit jaar in groep 3. Ze geniet van de onbevangenheid en de energie van jonge kinderen. Ze wil kinderen een veilige omgeving bieden waarin ze voelen dat ze zichzelf mogen zijn, hun talenten mogen ontdekken en waarin ze kunnen leren van en met elkaar. Ook geniet ze ervan om samen met kinderen te zingen en te vertellen over de liefde van God, om hen zo veilig te laten voelen bij Hem. 


Marleen Stam

 

Met compassie en plezier werkt zij dit schooljaar met de kinderen van groep 4. Ze geniet van de ontdekkingsreis met ieder kind om te ontdekken waar de kwaliteiten liggen.Haar missie is: de kinderen naar elkaar te leren kijken door de bril van Gods liefde en Zijn prachtige wereld te ontdekken om zich er samen over te verwonderen.


Weimpje Kruizinga

 

Met veel plezier geeft zij les in de middenbouw op deze school met de Bijbel als basis. Voor haar is de Bijbel met de tekst uit ps.36 Bij U Heer is de Levenbron de  belangrijkste basis in het leven. Ze probeert dat door te geven aan de kinderen in haar groepen.Verder mag ze erg graag creatief bezig zijn met de leerlingen: ’s morgens pak je een bak klei of een stapel papier en ’s middags heb je de mooiste creatieve werkstukken!


Annemarie Vennik

 

Dit is Annemarie, de rekenjuf van onze school. Niets is fijner voor haar dan het geven van een rekenles. Ze geniet ervan als kinderen gaan snappen hoe ze een som moeten uitrekenen. Dit jaar is ze voor het eerst leerkracht van groep 8, en heeft daardoor straks alle groepen door de school heen gehad. Naast de lesgevende taken is Annemarie ook rekencoordinator op onze school. 


Marjolijn van der Tol – Juf van groep 6.

Ze is enthousiast, vrolijk, creatief en houdt wel van een grapje. Ze vindt het belangrijk dat je het goed naar je zin hebt op school. Ze is altijd op zoek naar nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs. Ze houdt er van om samen met het kind op zoek te gaan naar een manier van leren die past bij het kind en ze zo te zien groeien. Dat maakt dat ze iedere dag met plezier werkt.


Yvonne Kramer

 

Gym is zeg maar echt mijn ding.Balanceren, klimmen, zwaaien, over de kop, springen, hardlopen, mikken, jongleren, doelspelen, tikspelen, stoeispelen en bewegen op muziek, al deze leerlijnen komen elk jaar aan bod.Wat leren kinderen veel in de basisschool tijd, van mat naar mat springen tot tipsalto’s tot samen korfballen. Leren opbouwen, bewegen, samenspelen, plezier maken, van proberen kun je leren, sporten op jouw niveau, vertrouwen, aanmoedigen en respect hebben voor de ander.
Leerling groep 3: “wauw, nu mogen we in de grote gymzaal gymmen.”
Leerling groep 5: “Juf, kijk ik kan al 5 keer scoren in de hoge korf.
Leerling groep 7: “Juf, dit is echt uitdagend!”
Leerling groep 8: “Juf, mag ik nog meer oefenen want ik wil graag bok kunnen springen.”            Iedereen heeft zo zijn talenten, deze heb je van God gekregen en hier mag je heel blij mee zijn.
Zo zijn we samen trots als iemand er weer iets bij geleerd heeft.


Dick Mostert – Leerkracht van groep 5.

Hij vindt het belangrijk dat kinderen leren het ‘zelf te doen’. Nu in de klas en later in ieder zijn of haar eigen leven. In zijn klas staat sfeer en plezier voorop alhoewel hard werken en leren bijna net zo belangrijk zijn! 


Cindy Koopman

 

Cindy is onze administratief medewerker en voert conciërge taken uit. Met veel zorg en toewijding zet zij zich in voor haar werk. Ze pakt naast de administratie veel andere dingen op. Ze vindt het heerlijk om de seinpost netjes vorm te geven, maakt heerlijke lunch voor het team op studiedagen en zorgt ervoor dat alle randzaken in onze school goed geregeld zijn.


Gea Pijl

Leerkracht groep 6. Gea houdt van grapjes maken en geeft de kinderen veel eigen verantwoordelijkheid. Ze vindt het fijn als kinderen inzicht hebben in hoe ze leren en helpt kinderen meer te doen dan ze zelf hadden verwacht. De talenten van kinderen mogen ze bij Gea helemaal ontdekken en verdiepen tijdens het talentenuur.


Rymke Waleson – leerkracht van groep 5 en 7

 

Dit is Rymke en zij is dit jaar juf van groep 5 en 7. Ze vindt het heerlijk om te zien hoe enthousiast kinderen zijn in het ontdekken van nieuwe dingen. Ze vindt het belangrijk dat de kinderen zichzelf kunnen zijn en dat ze in hun kracht gezet worden. Verder vind ze het mooi om samen met de kinderen op zoek te gaan naar een manier waarin iedereen lekker kan werken.


Elsbeth van Hulst

 

Dit is Elsbeth. Zij is teamleider op De Wissel en ondersteunt Joke in haar werkzaamheden. Daarnaast valt zij dit jaar in elke groep een aantal dagen in, zodat de leerkracht van de groep tijd heeft voor administratieve taken. Zij kent dus alle kinderen van de school en zet zich met veel liefde en plezier voor hen in.  Kinderen zien groeien in alle facetten van het onderwijs vindt zij het mooiste wat er is!


Jeanette Sonneveld

Intern begeleider van De Wissel.  Spin in het web binnen de school als het gaat om de zorg voor de leerlingen. Het is haar taak collega’s te begeleiden en te coachen bij het uitvoeren van passend onderwijs aan de leerlingen als groep en individueel. Ze doet hiervoor observaties in de klas en voert regelmatig gesprekken met leerkrachten, ouders en externe hulpverlenende instanties. Samen zoeken naar wat het kind verder helpt te groeien in zijn/haar ontwikkeling. Ze doet dit werk met liefde en vanuit een luisterende houding naar collega, ouder en kind.


Saleja Buisman

 

Dit is juf Saleja, de onderwijs assistent van de Wissel. Zij is door de hele schoolte vinden om met leerlingen te werken op het flexplein. Daarnaast biedt zij ook helpende handen in de klas. Elk kind is uniek geschapen en leert op de wijze die bij hem past. Zij vindt het een uitdaging om ervoor te zorgen dat de leerling plezier heeft in het leren leren. Ze doet dit werk met veel plezier, ook om de leerkrachten hiermee te ontlasten!


Aletta Roose

 

Zij vindt dat ze het mooiste beroep van de wereld heeft! Ze wil graag dat alle leerlingen op De Wissel groeien en bloeien met hun van God gekregen talenten. Ze begeleidt leerlingen met een ‘arrangement’ (voorheen ‘rugzakje’) zodat ze verder komen. En ze biedt leerlingen die ‘makkelijk’ leren begeleiding en uitdaging op het Flexplein. Als MHB-coördinator is ze ook vraagbaak voor de collega’s. Veel kanten dus aan haar werk! 


Joke de Pagter

Zij werkt met veel enthousiasme en passie op De Wissel. Samen met een fantastisch team wil zij graag meewerken aan de ontwikkeling van alle leerlingen op school. Zij wil graag Gods liefde handen en voeten geven door te werken vanuit liefde en vertrouwen en hiermee invulling te geven aan de kernwaarden veiligheid, verantwoordelijkheid en plezier voor al deze leerlingen.


Hans Traag – Conciërge

Hans werkt op De Wissel als conciërge. Hij doet allerlei werkzaamheden in en rond school. Hij repareert dingen die kapot zijn gegaan en maakt bijvoorbeeld het kleuterplein zandvrij. Fijn dat hij dit soort klussen snel kan oppakken wanneer het nodig is.