Bernice Visser Jip en Jannekegroep 0/1
en groep 7
Corien Bogerd Jip en Jannekegroep 0/1
Sieta Fondse Vissengroep 1/2a
Gerda Drost Vissengroep 1/2a
Nelleke Hoiting Berengroep 1/2b
Karolien Rieksen groep 3
Lonneke Douma groep 3
Marleen Stam groep 4
Weimpje Kruizinga Berengroep 1/2b
en groep 4
Marian Weerstand groep 5
Annemarie Vennik groep 5
Marjolijn van der Tol groep 6
Yvonne Kramer groep 6
Elsbeth van Hulst groep 7
Maartje Sikkema groep 8
Gea Pijl groep 8
Jeanette Sonneveld Intern begeleider
Saleja Buisman Onderwijsassistentie
Aletta Roose Leerlingbegeleiding
Gerda van der Laan administratie / conciërge
Joke de Pagter directie
Coos Haak vrijwilliger ICT bovenbouw