Liefde voor God en het kind
Op onze school geloven we in God die elk kind als uniek individu maakte en zo naar ons kijkt. Hij heeft het beste voor met ieder kind, Hij wil dat het gelukkig is.

Gods liefde voor het kind geven wij handen en voeten door van onze leerlingen te houden. Zij mogen er stuk voor stuk zijn. Ze zijn waardevol voor God én voor ons.

Vertrouwen doet groeien
Door kinderen jouw vertrouwen te geven groeien ze: dat is ook wat wij willen voor onze leerlingen. We geven hen mee dat zij God mogen vertrouwen. Zo bouwen we dagelijks aan een klimaat waar ieder kind zich op zijn gemak voelt en weet dat iedereen op school het beste voor hem wil.

Veiligheid, verantwoordelijkheid en plezier
Vanuit de overkoepelde LEV-kernwaaren liefde en vertrouwen geven we hier op De Wissel handen en voeten aan door drie voor De Wissel unieke kernwaarden:

1. veiligheid
2. verantwoordelijkheid
3. plezier

Hoe maken we dit waar?
Wijsheid en weerbaarheid zijn onmisbaar om onze schoolwaarden en –doelen waar te maken. Samen met ouders, in afhankelijkheid van onze God, werken wij daaraan. Zodat onze leerlingen als gelovige, hoopvolle, liefhebbende kinderen volop mee kunnen draaien in het leven en koers houden.

Aansluiten bij gaven en talenten
Het vinden van zo’n stabiele positie vraagt veel, daar denken wij niet luchtig over. Het betekent dat het onderwijs zoveel mogelijk aansluit bij de gaven en talenten van de leerlingen. Daarom doortrekt het bijbrengen van deze vier eigentijdse competenties het onderwijs op onze school:

1. een samenwerkende stijl;
2. een onderzoekende houding;
3. creatief denken;
4. kritisch denken.

We hebben er alle vertrouwen in dat onze leerlingen deze competenties steeds meer gaan beheersen. Met vallen en opstaan, maar dat mag. Dat geven we hen mee.

Creëren, samenwerken en onderzoeken
Op De Wissel is er ruimte voor creëren, samenwerken en onderzoeken. In de ochtend komen de basisvakken aan bod, we gebruiken daarbij zowel pen en papier als tablets. ’s Middags staan Aardrijkskunde, Geschiedenis, Natuuronderwijs en de creatieve vakken centaal. Elke leerling werkt in zijn eigen tempo en vanuit zijn eigen talenten. Hierbij focussen we op het bijbrengen van een mooie reeks eigentijdse vaardigheden (o.a. probleem oplossen, communiceren, zelfregulering, informatievaardigheden).

Excelleren
Een kind is nooit uitgeleerd en wij ook niet. Onze onderwijsaanpak en methodekeuzes zijn daarom nooit af. Gelukkig maar, want dit biedt voortdurend ruimte voor nog beter, effectiever en mooier onderwijs.

We willen excelleren met maar één doel: onze leerlingen vormen tot jonge mensen die in geloof en met plezier in het leven staan. Zij ontdekken waar hun talenten liggen zodat ze deze volop kunnen benutten en inzetten, in verbondenheid met de ander.