Missie

Image
Onze missie is het opleiden en begeleiden van kinderen die in geloof en met plezier in het leven staan. Hen laten ontdekken waar hun eigen talenten en behoeften liggen, zodat ze deze volop kunnen benutten en inzetten. In verbondenheid met de ander, voor zichzelf en voor de maatschappij. Wij geloven in God die elk kind als individu maakte en zo naar ons kijkt. Gods liefde voor het kind geven wij dagelijks handen en voeten door onze leerlingen vertrouwen en liefde te geven en veiligheid te bieden. Ieder kind is bij ons welkom.

Driehoeksrelatie

Voor een optimale ontwikkeling van uw kind is de driehoeksrelatie tussen school, ouders en leerling cruciaal. Uw betrokkenheid als ouder of verzorger is bevorderlijk voor het leren en welbevinden van uw kind. Daarom hanteren wij als school korte lijnen tussen u en onszelf. Wij hechten veel waarde aan een gedeelde verantwoordelijkheid in de begeleiding van uw kind. Wij ondersteunen ieder kind. Van kinderen die moeite hebben met leren tot kinderen die meer willen en kunnen (passend onderwijs).


missie

Wat ons beweegt

Onderwijs betekent voor ons meer dan alleen het verzamelen van kennis. Ons onderwijs sluit zoveel mogelijk aan bij de talenten en behoeften van uw kind. Wij bieden uw kind een rijke leeromgeving. Uw kind leert bij ons om samen te werken en te leren, kritisch te denken en te onderzoeken. Daarnaast is er tijd en aandacht voor creativiteit.

Dagelijkse praktijk

De dag wordt gestart met de bijbel. Wij lezen, luisteren en zingen met elkaar. In de ochtend komen de basisvakken rekenen en taal aan bod. ‘s Middags staan zaakvakken als Aardrijkskunde, Geschiedenis en Natuuronderwijs centraal, maar ook kunst, cultuur, muziek en creativiteit. Dit zorgt voor een brede ontwikkeling van uw kind en inspireert talenten. Naast de inhoud van ons onderwijs hebben wij ook aandacht voor executieve functies. Het is onze taak uw kind te begeleiden in zelfstandigheid, het organiseren en plannen van taken, het leren concentreren en het ontwikkelen van een onderzoekende werkhouding.