Visie op ouderbetrokkenheid

Op De Wissel werken ouders en leerkrachten gelijkwaardig en in vertrouwen actief samen en voelt iedereen zich welkom. Samen voelen wij ons verantwoordelijk voor de ontwikkeling van alle leerlingen en hebben respect voor elkaar. Door het uitspreken van wederzijdse verwachtingen, het bieden van mogelijkheden voor ouders om mee te denken over schoolbeleid en helder te zijn over schoolregels en contactmomenten, zorgen we ervoor dat ouders betrokken kunnen zijn.

Ouderbetrokkenheid op onze school ziet er zo uit:

  • Startgesprekken met de leerkracht aan het begin van het jaar
  • Spreekavonden (rapporten)
  • Projectafsluitingen
  • Vieringen
  • Identiteitscommissie
  • Activiteitencommissie
  • Medezeggenschapsraad
  • Meehelpen bij diverse activiteiten

Ouders denken ook mee over hoe zij betrokken blijven bij het leren van de kinderen.