Ouderbetrokkenheid

visual effect
De betrokkenheid van leerkrachten, ouders en leerlingen draagt bij aan een stabiele en veilige leeromgeving. Wij vinden het belangrijk dat ook ouders zich thuis voelen en elkaar respecteren. Ouders en leerlingen voelen zich thuis op De Wissel en waarderen de veiligheid in en rondom school hoog. We bouwen dagelijks aan een open en goede relatie met ouders. Ouders beoordelen hun relatie met de school met een 8,6.
Groen-cijfer-icoon

Ouders en leerkrachten werken gelijkwaardig samen in de ontwikkeling van een kind. Daarbij is zorg primair de verantwoordelijkheid van ouders/verzorgers en is school verantwoordelijk voor het onderwijs. Door goed, open contact en wederzijds respect ontstaat er een veilig en kwalitatief goed leerklimaat voor onze leerlingen.
Image

Groepsdoorbrekend werken

Verder bieden wij ouders verschillende mogelijkheden om mee te denken met het schoolbeleid en actief deel te nemen aan commissies of op een andere wijze betrokken te zijn bij vieringen en activiteiten op school. Uiteraard zijn er ook voldoende afstemmomenten met de eigen leerkracht over de ontwikkeling van het kind.

- startgesprekken met de leerkracht aan het begin van het jaar
- (rapport) spreekavonden
- projectafsluitingen
- vieringen
- identiteitscommissie
- activiteitencommissie

Identiteitscommisie
De identiteitscommissie ondersteunt de directeur bij identiteit-gerelateerde vraagstukken. Dat kan gaan om het ondersteunen bij het voeren van aanmeldingsgesprekken met nieuwe ouders, meedenken en meewerken aan het imago van school en het ondersteuning van de leerkrachten over de identiteit.

Activiteitencommissie
De activiteitencommissie is een groep actieve en creatieve ouders die samen met het team leerkrachten activiteiten organiseert voor leerlingen, zoals schoolreizen, projectafsluitingen, vieringen van (christelijke) feesten en het sinterklaasfeest.


ouderbetrokkenheid