Aanmelden van kinderen geboren na 1 oktober 2018

De aanmelding voor een basisschool in Utrecht verloopt voor kinderen geboren na 1
oktober 2018 op een centrale manier. Meer informatie hierover vindt u vanaf 1 juli 2021
via de website: www.naardebasisschool.utrecht.nl

Vrijwel alle basisscholen in Utrecht en de gemeente Utrecht hebben afspraken gemaakt
over deze nieuwe manier van aanmelden. Onze school neemt hier ook aan deel. Ouders
kunnen voor hun kind elke school in Utrecht kiezen. De beschikbare plaatsen worden op
dezelfde manier verdeeld. Zo hebben alle kinderen in Utrecht evenveel kans om op een
school naar keuze te komen. Ouders weten snel op welke school er plaats is. Scholen
weten op tijd welk kind er bij hen naar school komt. Alle kinderen maken, in een gelijke
situatie, evenveel kans om op de school van hun keuze te komen. Als meer kinderen zich
aanmelden dan er plaatsen zijn op onze school. Dan plaatsen we eerst de kinderen die
voorrang hebben. De regels voor voorrang vindt u op de website
www.naardebasisschool.utrecht.nl