Op De Wissel hebben wij twee contactpersonen. Een contactpersoon vanuit de ouders en een contactpersoon vanuit het team.
Gea Pijl leerkracht groep 6, is contactpersoon vanuit het team.
Gienke Boersma, de moeder van Rebekka uit groep 7, is contactpersoon vanuit de ouders. 

Als ouders en/of kinderen de behoefte hebben om in vertrouwen een probleem te delen, kunnen ze bij juf Gea of Gienke terecht of een briefje achterlaten in de blauwe brievenbus in school. Jaarlijks stellen de contactpersonen zich samen voor in elke groep.

Juf Gea en Gienke zijn er niet voor om het probleem of de klacht op te lossen maar kijken mee hoe ze u kunnen doorverwijzen naar de juiste persoon.