De afdeling Jeugdgezondheidszorg (JGZ) is er voor alle Utrechtse kinderen en hun ouders. Net als u willen wij dat uw kind gezond en veilig opgroeit. Onze jeugdartsen, jeugdverpleegkundigen en assistenten ondersteunen u daar graag bij. U kent ons misschien al van het consultatiebureau.
Alle kinderen in groep 2 en 7 op de basisschool worden uitgenodigd voor een gezondheidsonderzoek. U kunt ook altijd zelf met vragen bij ons terecht.
Elke school heeft een eigen JGZ-team, onze jeugdverpleegkundige is Nadine op ten Noort. U kunt ook zelf bellen naar ons planningsteam, telefoonnummer 030-286 33 00
Op www.jeugdengezinutrecht.nl kunt u alles vinden wat u wilt weten over opvoeden en opgroeien in Utrecht.”