In het Samenwerkingsverband (SWV) Utrecht PO werken ruim honderd basisscholen, vier speciale basisscholen en zes scholen voor speciaal onderwijs samen aan Passend Onderwijs in de gemeente Utrecht voor 31.000 kinderen. Ons motto is ‘goed voor elkaar’. Dit betekent dat wij de samenwerking met scholen en schoolbesturen, kernpartners, ouders en kinderen heel belangrijk vinden. Het betekent ook dat wij expertise en middelen optimaal in willen zetten voor kinderen die iets extra’s nodig hebben in het onderwijs.
Het SWV faciliteert de scholen om passend onderwijs aan ieder kind te bieden en zorgt voor een dekkend en passend aanbod van onderwijs en ondersteuning. Hiervoor gebruiken wij een handelingsgerichte ondersteuningsstructuur. Wij werken in zelforganiserende teams met Consulenten Passend Onderwijs die expertise en advies bieden aan de scholen in hun wijk.