To Be Kind staat voor een liefdevolle omgeving met christelijke normen en waarden waar kinderen horen hoe bijzonder, uniek en prachtig zij zijn. Wij aanvaarden en respecteren het kind zoals het is en geven het de gelegenheid om door middel van ervaringen spelenderwijs te leren. Wij vinden het belangrijk dat kinderen zichzelf kunnen zijn en hierbij werken we ontwikkelgericht.

Onze christelijke principes worden zichtbaar op de volgende manier waarop wij naar kinderen kijken:

  • God heeft iedereen bijzonder gemaakt, ieder persoon is uniek
  • Menselijke relaties zijn onmisbaar, iedereen heeft liefde en aandacht nodig
  • Om een goede omgang met elkaar te waarborgen heeft God bepaalde normen en waarden ingesteld die bepalen hoe wij met elkaar dienen om te gaan
  • Iedereen is uniek, iedereen is welkom en je mag zijn wie je bent.

Deze christelijke principes komen tot uiting in het aanbod van de dagelijkse programma’s en de houding van de pedagogische medewerkers. De pedagogisch medewerkers hebben een positieve en accepterende houding ten opzichte van de kinderen. De activiteiten zijn erop gericht de ontwikkeling te stimuleren, maar ook om het kind een positief zelfbeeld te geven. Het zelfbeeld betreft alle ideeën die het kind over zichzelf heeft. Hoe positiever het zelfbeeld, hoe meer zelfvertrouwen het kind zal hebben. Het zelfbeeld wordt gevormd door de manier waarop ouder(s)/verzorger(s) en andere personen met het kind omgaan. De leidsters van het kindercentrum hebben hierin een belangrijke rol. To Be Kind heeft daarom als uitgangspunt dat er veel positieve aandacht aan het kind wordt gegeven, dus prijzen als het iets goed doet, vaak een aai over de bol of een knuffel tussendoor geven zijn voorbeelden die hierbij horen.