De medezeggenschapsraad (MR) denkt mee over het beleid van de school. Wij hebben een adviserende en soms een instemmende rol. De MR kijkt constructief kritisch mee, kan met nieuwe frisse impulsen komen, afwegingen maken en behartigt belangen van ouders en personeel.

Er zijn drie ouders en drie leerkrachten lid van de MR.

Wil je meer weten of heb je vragen? Houd dan de Seinpost in de gaten, of mail ons: mrdewissel@levwn.nl.