Alle kinderen blijven op school over. Ze eten met hun leerkracht en de ouders lopen in de grote pauze pleinwacht. Dit laatste heeft een tweeledig doel:

•Leerkrachten krijgen op deze manier de gelegenheid om de wettelijk verplichte pauze van een half uur in te lassen.

•De betrokkenheid van ouders bij wat er op school gebeurt wordt vergroot; daarnaast is het voor de kinderen goed regelmatig de eigen ouder(s) op school te zien.

We gaan er vanuit dat elk gezin per cursusjaar een aantal overblijfbeurten invult. De TSO coördinator maakt hiervoor een rooster.

TSO-tijden:

Van 12.00-13.00 uur is de TSO tijd op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag.
Om 12 uur kunt u opstarten, evt spullen klaarleggen o.i.d.

12.15 – 12.30 en van 12.30- 12.45 op het grote plein
12.45 – 13.00 op het kleuterplein (behalve op vrijdag)